Hopp til innholdet

Internkontroll

Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette.

Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full kontroll av:

  • El-anlegg
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Adgangskontrollanlegg